Cri-man PTS
Versnijdende dompelpomp

De versnijdende dompelpomp van Cri-man werkt met een dubbel snijsysteem in de aanzuigopening, hierdoor is hij geschikt voor het verpompen van vloeistoffen onder zware omstandigheden waarbij versnijden gewenst is. 

Kenmerken van de Cri-man PTS

• Grote vuildoorlaat, open kanaalwaaier en innovatief snijsysteem voor de inlaatopening
• Aandrijving met een buiten de vloeistof opgestelde motor of aftak-as
• Aanbevolen voor zware, agrarische toepassingen waarbij het verkleinen van vaste stoffen in de te verpompen vloeistof vereist is
• Capaciteit: maximaal 95 l/s
• Waterkolom: maximaal 21,5 m
• Motorvermogen: 2,2 - 18,5 kW
• Persleiding/slang: Ø80 - 150 mm