IQ-serie
Innovatief ontwerp voor een nieuwe lobbenpomp

Vogelsang introduceert een nieuw, innovatieve lobbenpomp voor afvalwater- en industriële toepassingen. De pompen uit de IQ-serie worden gekenmerkt door hun gebruiksvriendelijke samenstelling. Het pomphuis bestaat uit één centraal deel, waardoor de onderhoudskosten laag zijn en moeilijk te hanteren materialen zoals primair rioolslib of mechanisch ingedikt slib efficiënt verpompbaar zijn. 

Uit bovenstaande blijkt dat de  IQ-serie bijzonder geschikt is voor rioolwaterzuiveringsinstallaties of voor industriële toepassingen. De aanzuigcapaciteit is hoog, maar tegelijkertijd is eenvoudige en snelle afvoer van grote hoeveelheden mogelijk. Het aantal benodigde reserveonderdelen is tot de helft teruggebracht.

 De voordelen van de IQ-serie in het kort

• Onbelemmerde toegang tot de pomponderdelen na verwijdering van het pomphuis
• Pomp kan vastgeschroefd blijven aan de leiding tijdens service- en onderhoudsactiviteiten
• Geïntegreerd vloeistoffenreservoir voorkomt droogdraaien
• Het vergrote pomphuis en de grotere lobben zorgen voor een energiebesparing van 40%
• Grote zuigcapaciteit
• Eenvoudige en flexibele installatie door universele aansluitingen en compacte afmetingen
• Uitgedacht systeem voor de behandeling van grove delen verhoogt de levensduur met 150%

DB_OFF

 

 

De IQ pomp:

IQ-Pumpe_offen