Landia POP-I 150
Voorstuwen of mixen
Mixer met een vermogen van 7,5 tot 11 kW inclusief tandwielkast. Voor het voortstuwen of mixen van vloeistoffen in waterzuiveringen of in de industrie.
 
Voordelen
• Toerental slechts 150 rpm
• Geschikt voor anaerobe en anoxische processen, waarbij het drogestof gehalte onder de 2% ligt
• De vaak continue werking vergt een hoge efficiëntie en een laag energieverbruik; dit wordt gerealiseerd met een langzaam draaiende propeller
• Het lage toerental voorkomt turbulentie aan het wateroppervlak, waarbij oxidatie voorkomen wordt in de anoxische fase

DB_OFF

Landia POP-I 150