Aanleiding voor deze leidraad vormde het dodelijke ongeval dat in juni 2013 plaatsvond in Friesland tijdens schoonmaakwerkzaamheden aan een mestsilo. Door dit ongeval onstand de behoefte, de tot dan toe gehanteerde werkprocedures door te lichten en waar mogelijk te verbeteren. Het doel van deze leidraad is om de mestongevallen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Download hier het complete document.

 

leidraad veilig werken in een mestopslag